Slide 1
Kadastro Uygulamaları

3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği yapılan uygulamalar...

Slide 2
Talebe Bağlı İşlemler

Kadastro Mevzuatı kapsamında Talebe Bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 3
Teknik İnceleme ve Görüş Talepleri

Kadastro mevzuatı kapsamında inceleme işleri ve teknik konularda görüş talebi işlemleri...

Slide 4
Talebe Bağlı Değişiklik İşlemleri

Talebe bağlı olarak yapılan tescile konu değişiklik işlemleri...

Slide 5
Teknik İnceleme ve Düzeltmeler

Kadastro Mevzuatı kapsamında yapılan incelemeler ve düzeltme iş ve işlemleri...

Slide 6
Kontrollük İşlemleri

Kadastro mevzuatı kapsamında tescile konu iş ve işlemler...

Slide 7
Kanun Uygulamaları

Gayrimenkul mevzuatı gereği yapılan uygulamalar...

Slide 8
İmar Mevzuatı Uygulamaları

Gayrimenkul Mevzuatı kapsamında İmar mevzuatına bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 9
Tapu Mevzuatı Uygulamaları

Gayrimenkul Mevzuatı kapsamında Tapu mevzuatına bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 10
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Uygulamaları

TMMOB Kanunu ve Oda mevzuatı gereği yapılan uygulamalar...

1 dakika okuma süresi (94 kelime)

Tapuda Yetki Alınarak İşlem Yapılması

Haber Mevzuat

21/11/2023 tarihli ve 32376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 155 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesiyle, 4  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin (3) üncü fıkrası değiştirilmiştir.

4  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin (3) üncü fıkrasının  birinci cümlesinde yer alan “taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

" (3) Tapu müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatı, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, (…) kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. "

 

×
Haberdar Olun

Bloga abone olduğunuzda, sitede yeni güncellemeler olduğunda onları kaçırmamanız için size bir e-posta göndereceğiz.

Harçlar Kanununda Değişiklik
7471 sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayınlandı