Slide 1
Kadastro Uygulamaları

3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği yapılan uygulamalar...

Slide 2
Talebe Bağlı İşlemler

Kadastro Mevzuatı kapsamında Talebe Bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 3
Teknik İnceleme ve Görüş Talepleri

Kadastro mevzuatı kapsamında inceleme işleri ve teknik konularda görüş talebi işlemleri...

Slide 4
Talebe Bağlı Değişiklik İşlemleri

Talebe bağlı olarak yapılan tescile konu değişiklik işlemleri...

Slide 5
Teknik İnceleme ve Düzeltmeler

Kadastro Mevzuatı kapsamında yapılan incelemeler ve düzeltme iş ve işlemleri...

Slide 6
Kontrollük İşlemleri

Kadastro mevzuatı kapsamında tescile konu iş ve işlemler...

Slide 7
Kanun Uygulamaları

Gayrimenkul mevzuatı gereği yapılan uygulamalar...

Slide 8
İmar Mevzuatı Uygulamaları

Gayrimenkul Mevzuatı kapsamında İmar mevzuatına bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 9
Tapu Mevzuatı Uygulamaları

Gayrimenkul Mevzuatı kapsamında Tapu mevzuatına bağlı olarak yapılan iş ve işlemler...

Slide 10
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Uygulamaları

TMMOB Kanunu ve Oda mevzuatı gereği yapılan uygulamalar...

25
OCA
2024
0

TK Sohbet bölümü yayına başladı !

Haber Bilgilendirme

Whatsapp benzeri, anlık mesajlaşma bölümümüz TK Sohbet kullanıma açıldı.

Devamını okuyun...
  381 Tıklanma
18
OCA
2024
1

3402/22-a maddesi "sınırlandırma" ibaresi hakkında AYM Kararı

Haber Bilgilendirme

Anayasa Mahkemesince 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/a fıkrasında yer alan "sınırlandırma" ibaresinin iptali talebiyle yapılan yargılama sonucu.

Devamını okuyun...
  585 Tıklanma
05
OCA
2024
0

Acele Kamulaştırma Hakkında AYM Kararı

Haber Bilgilendirme

Anayasa Mahkemesinin Acele Kamulaştırma işlemlerinin mülkiyet hakkının ihlali sonucunu doğurabileceği hakkında kararı

Devamını okuyun...
  238 Tıklanma
28
ARA
2023
0

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

Haber Mevzuat

28.12.2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete'de  Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

Devamını okuyun...
  553 Tıklanma
28
ARA
2023
0

Harçlar Kanununda Değişiklik

Haber Mevzuat

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun Tapu ve Kadastro Harçları kısmının 59/c maddesi 28.12.2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7491 sayılı kanunun 23. maddesi ile değiştirilmiştir.

Devamını okuyun...
  786 Tıklanma
20
ARA
2023
0

Güzergah Bölümümüz Açıldı

Haber Bilgilendirme

Mesleki mevzuat kapsamında kurum talimat, görüş ve genel yazıları ile kurum dışı talimat, görüş ve genel yazıların bulunduğu, inceleme, araştırma yazılarının yer aldığı Güzergah - Mesleki Mevzuat Takip Sitesi yayına başlamıştır.

Devamını okuyun...
  438 Tıklanma
13
ARA
2023
0

TK Forum Bölümümüz Açıldı

Haber Bilgilendirme

Mesleki konularda bilgi paylaşımı yapabileceğiniz, sorular sorup cevap alabileceğiniz ve sorulan sorulara cevap verebileceğiniz TK Forum bölümümüz yayına açılmıştır.

Devamını okuyun...
  383 Tıklanma
21
KAS
2023
0

Tapuda Yetki Alınarak İşlem Yapılması

Haber Mevzuat

21/11/2023 tarihli ve 32376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 155 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesiyle, 4  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin (3) üncü fıkrası değiştirilmiştir.

Devamını okuyun...
  402 Tıklanma
20
KAS
2023
0

Yapı Aplikasyon Projesi Çalıştayları Sonuç Raporu

Haber Bilgilendirme

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması ve Fenni Mesuliyet Çalıştayları Sonuç Raporu Güncellenmiş 2. Baskısı odamızca yayınlanmıştır.

Devamını okuyun...
  503 Tıklanma
10
KAS
2023
0

10 Kasım...

10 Kasım...

Saygı ve Minnetle Anıyoruz...

Devamını okuyun...
  350 Tıklanma
09
KAS
2023
0

7471 sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayınlandı

Haber Mevzuat

7471 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2023 tarih 32364 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Devamını okuyun...
  303 Tıklanma
30
EKI
2023
0

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

.

Devamını okuyun...
  219 Tıklanma
16
EKI
2023
0

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kuruldu

Haber Bilgilendirme

Resmi Gazetenin 16.10.2023 tarih 32341 sayısında Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153) ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.

Devamını okuyun...
  248 Tıklanma
29
AğU
2023
0

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi

Haber Bilgilendirme

29.08.2023 tarih 32294 sayılı Resmi Gazetede 2023 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

Devamını okuyun...
  523 Tıklanma
04
AğU
2023
0

Mal Bildiriminde Bulunmama - Disiplin Soruşturması

Haber Bilgilendirme

Devlet memuruna yönelik disiplin soruşturmalarında, mal bildiriminde bulunulmadığı hususunun tespiti halinde idare tarafından ihtarda bulunulması gerektiği, ancak yapılan ihtar üzerine mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde disiplin cezası verilmesinin mümkün olduğu hakkında Danıştay kararı.

Devamını okuyun...
  518 Tıklanma
04
AğU
2023
0

Özel Hayatın Gizliliği - Disiplin Soruşturması

Haber Bilgilendirme

Disiplin kurallarının, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerektiği hakkında Danıştay Kararı ve benzer Disiplin Soruşturmaları için emsal Anayasa Mahkemesi Kararı.

Devamını okuyun...
  518 Tıklanma
01
AğU
2023
0

Anayasa Mahkemesi Kararı

Haber Bilgilendirme

Anayasa Mahkemesi uygulanmakta olan Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) uygulamasını iptal etti.

Devamını okuyun...
  464 Tıklanma
31
TEM
2023
0

Anayasa Mahkemesi Kararı

Haber Bilgilendirme

Gün geçmiyor ki yeni bilgiler öğrenmeyelim. Anayasa Mahkemesi'nin ilginç bulduğum kararlarından birisi daha...

Devamını okuyun...
  451 Tıklanma
19
TEM
2023
0

Anayasa Mahkemesi Kararı

Haber Bilgilendirme

Resmi Gazete'nin 19.07.2023 tarih 32253 sayılı nüshasında Anayasa Mahkemesinin "... hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin ..." kararı yayınlanmıştır.

Devamını okuyun...
  644 Tıklanma
23
HAZ
2023
0

Medeni Kanun'un 407 ve 471. maddeleri İptal Edildi.

Haber Bilgilendirme

Anayasa Mahkemesinin 2023/54 sayılı kararı Resmi Gazetenin 23.06.2023 tarih 32230 sayılı nüshasında yayınlandı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. ve 471. maddeleri anılan karar ile iptal edilmiştir.

Devamını okuyun...
  541 Tıklanma